niedziela, 25 czerwca 2017

Z Szwajcarii do Włoch

Nowy program, nowa wycieczka! To wspaniałe krajobrazy widoczne na trasie Bernina Express w tym na najwyższej kolejowej przełęczy Bernina położonej na wysokości 2253 m n.p.m. Druga przełęcz, którą też warto przejechać to autostradowa przełęcz św. Bernarda. Obydwie przełęcze stanowią naturalne granice obowiązującego języka włoskiego (od strony południowej) i niemieckiego (od strony północnej obydwóch przełęczy).
Bernina Express

Szwajcaria włoskojęzyczna

Przełęcz św. Bernarda