piątek, 12 lutego 2016

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych MWW

Doczekaliśmy się również wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 711.
Teraz możemy działać!